Retourzendingen zijn gratis. Registreer uw retourzending per e-mail op info@polar-parts.de. U ontvangt een retourbiljet.